versuri Mor - Rege Lucifer versuri muzica Mor versurile melodiei Rege Lucifer

roversuri.ro > Litera M > Mor > Versurile Mor - Rege Lucifer

Versuri Rege Lucifer
We deny them all Father, son and holy spirit Desecrate the face of god Slay the lambs that willing High and mighty is your throne Satan's reign will last forever Jesus died so long ago Don't ressurrect him ever Lets say together Hail Satan Rege Lucifer Pagan bonfires light the night Flames of Hell devouring bibles, Crucifixtions, holy shit Christian priests and christian liars Mankind, wake up from christian sleep Two thousand years It's quite the time To understand that It's a nightmare To understand that It's a crime Armageddon they waiting for We're happy to provide the sword Which rip their other cheek According to their own word [ï¢Ã£Ã¡Ã¡ÂªÂ¨Â© ¯¥à¥¢®¤: ï¢Ã Â Â¢Ã¬, â¹Ã®Ã¦Â¨Ã¤Â¥Ã ] Åë ®âà¨æ ¥¬ ¨å ¢á¥å Žâæ , áë­  ¨ á¢ï⮣® ¤ãå  Žáª¢¥à­¨ «¨ª ¡®¦¨© â¡Â ÂªÂ®Â«Â¨ ¦ ¦¤ãé¨å ⮣®  £­æ¥¢ âë᮪ ¨ á« ¢¥­ ⢮© âà®­ ï¢Ã Â Â¢Â«Â¥Â­Â¨Â¥ â â ­ë ¯à®¤«¨âìáï ¢¥ç­® ˨áãá 㬥à ¤ ¢­ë¬-¤ ¢­® ï¢Â¥ ¡ã¤¥¬ ¦¥ ¥£® ¢®áªà¥è âì ­¨ª®£¤  ⪠¦¥¬ ¢¬¥áâ¥: â  §¤à ¢áâ¢ã¥â â â ­ ! ï¢Ã Â Â¢Ã¬, â¹Ã®Ã¦Â¨Ã¤Â¥Ã ! Ÿ§ëç¥áª¨¥ ª®áâàë ®á¢¥é îâ ­®çì ï¢Â«Â Â¬Ã¯ ¯®¦¨à ¥â ¡¨¡«¨¨, ï¢Â Ã¡Â¯Ã¯Ã¢Â¨Ã¯, á¢ï饭­®¥ £®¢­® â¢Ã Â¨Ã¡Ã¢Â¨Â Â­Ã¡ÂªÂ¨Ã¥ á¢ï饭­¨ª®¢ ¨ åà¨á⨠­áª¨å «¦¥æ®¢ ⥫®¢¥ç¥á⢮, ¯à®á­¨áì ®â åà¨á⨠­áª®£® á­  â¢ãå âëáï祫¥â¨© ¢¯®«­¥ ¤®áâ â®ç­® â⮡ë ¯®­ïâì, çâ® íâ® ª®è¬ à â⮡ë ¯®­ïâì, çâ® íâ® ¯à¥áâ㯫¥­¨¥ Ž­¨ ¦¤ãâ â¬Ã Â¬Â Â£Â¥Â¤Â¤Â®Â­Â  Åë áç á⫨¢ë áâ âì ¬¥ç®¬, ââ® à §®à¢¥â ¢ ª«®çìï ¨å ¤àã£ãî 饪ã â ᮮ⢥âá⢨¨ á ¨å ᮡá⢥­­ë¬¨ á«®¢ ¬¨.

Youtube.com melodiei cantece asculta cuvintele Mor versuri. Cuvinte melodia versuri.ro versuri Rege Lucifer melodia versurile album album melodia muzica straina.


Alte versuri de la Mor
Cele mai cerute versuri
  1. do-re-micii - iarna
  2. do re micii - iarna
  3. DOREMICII - IARNA
  4. do re micii - vacanta
  5. lollipops - de sarbatori
  6. do-re-micii - vacanta
  7. maria coblis - all about
  8. LOLLIPOPS - TOAMNA
  9. mariana mihaila - iarna sa dansam latino
  10. mariana mihaila - sunt fericita
Versuri melodii Poezii forum
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #