versuri Moonlight - Zbrodnai I Kara versuri muzica Moonlight versurile melodiei Zbrodnai I Kara

roversuri.ro > Litera M > Moonlight > Versurile Moonlight - Zbrodnai I Kara

Versuri Zbrodnai I Kara
W ko³nierzyku wchodzê do burdelu A wy rozmawiacie g³oœno o moim ¿yciu Przy stole wiele czerwonych, rozgrzanych Jêzyków z wrzodami Mówione z ³atwoœci³ s³owa, zgwa³cone tysi³c razy Wykot³owane w czerwonych przeœcierad³ach wielokolorowe mg³y Stare wersje... Nowe wersje Stare i nowe wersje Zawsze ty Coœ do ucha szepczesz mi Mówiê gdy Ju¿ nie mogê wierzyæ O czym myœlisz kiedy mówisz mi cokolwiek Nawet drobn³ rzecz To mój gniew za te parszywe k³amstwa Moja z³oœæ za przegrane w karty s³ów ¿ycie To mój gniew za naiwnoœæ i niewiarê Moje ³zy, ¿e to ja wyznaczam karê O czym myœlisz kiedy mówisz mi cokolwiek Nawet drobn³ rzecz Kiedy widzê oczy Twe, Raz po raz ok³amuj³ mnie Na razie zasypiam na kolanach prudowazeliniarzy Ich nieœwie¿e oddechy tul³ mnie wci³¿ do snu Ci³gle mnie k³uje gdzieœ z lewej strony Jak dzikie zwierzê czekam w ciemnoœciach... Ci³gle mnie k³uje gdzieœ z lewej strony Gdzieœ z lewej strony... Gdzieœ z lewej strony... Wyrwane serce wci³¿ krwawi I roœnie co dzieñ od nowa Moja wœciek³oœæ na nic Mi nie pozwala Za zbrodniê musi byæ kara!!! Musi byæ kara!!!

Melodia cuvinte versuri.ro melodiei muzica straina album cuvintele Moonlight versuri. Piesa versuri Zbrodnai I Kara mp3 ultima melodie ultima melodie mp3 mp3.


Alte versuri de la Moonlight
Cele mai cerute versuri
  1. do-re-micii - iarna
  2. do re micii - iarna
  3. DOREMICII - IARNA
  4. do re micii - vacanta
  5. lollipops - de sarbatori
  6. do-re-micii - vacanta
  7. maria coblis - all about
  8. LOLLIPOPS - TOAMNA
  9. mariana mihaila - iarna sa dansam latino
  10. mariana mihaila - sunt fericita
Versuri melodii Poezii forum
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #